Ομιλία για την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών

Τοποθέτηση για το ν/σ για το Ελλ. Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, κ. Δημητρίου Σεβαστάκη, με θέμα ημερήσιας διάταξης την συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Ομιλία κατά την επεξεργασία του ν/σ για το Ελληνικό Ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση)

Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις».