Ερώτηση σχετικά με μείωση προστίμων του νέου Κώδικα Φορολογικών Υποθέσεων

Ερώτηση σχετικά με μείωση προστίμων του νέου Κώδικα Φορολογικών Υποθέσεων.

Διαβάστε το σχετικό κείμενο: 8331619

Ερώτηση σχετικά με την ένταξη μεμονωμένων προσώπων, στους δικαιούχους του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Ένταξη μεμονωμένων προσώπων, στους δικαιούχους του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Διαβάστε το κείμενο της ερώτησης 8315896

Ερώτηση σχετικά με την κατανομή κονδυλίων στο Μέτρο 112, που αφορά το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών για το έτος 2014

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης σχετικά με την κατανομή κονδυλίων στο Μέτρο 112, που αφορά το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών για το έτος 2014 εδώ 8314419