ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η αδράνεια της Κυβέρνησης υπονομεύει το θεσμό των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

stylios-thumb-large

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Στύλιος κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς[1] σχετικά με ενέργειες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

Σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, στη χώρα μας λειτουργούν 280 Κ.Δ.Β.Μ. Μέχρι σήμερα, σε περισσότερα από 100 προγράμματα έχουν εκπαιδευτεί 194.623 πολίτες, ενώ στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές κλπ.) προσεγγίζουν τις 6.500. Συνεπώς, τα Κ.Δ.Β.Μ εκτός από τη διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας, παράγουν πολλαπλά οφέλη οικονομικού χαρακτήρα, με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Σημαντικά είναι άλλωστε και τα οφέλη κοινωνικού χαρακτήρα, μέσω της  ισότιμης πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

 

Στα Κ.Δ.Β.Μ. εργάζονται στελέχη που προσλήφθηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω προκήρυξης. Ωστόσο, Στις 30-6-2015 λήγει η σύμβαση όλων των περιφερειακών στελεχών Κ.Δ.Β.Μ. των αξόνων Α.Π.7 και Α.Π.8 ενώ η σύμβαση των στελεχών Α.Π. 9 παρατάθηκε μέχρι 31/07/2016. Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα, η Κ.Ε.Δ.Ε. επίσημα έχει αποστείλει αίτημα (27/03/2015) για την παράταση του προγράμματος χωρίς όμως να έχει λάβει απάντηση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Συνεχίζοντας, ο κ. Στύλιος αναφέρει ότι μια διακοπή σε αυτή την φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης. Πρόσφατο παράδειγμα το 2011, όπου με το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων. Συνεπώς, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, είναι επιβεβλημένη η παράταση λειτουργίας του, πρακτική που έχει εφαρμοστεί πρόσφατα σε άλλα έργα[2].

Άλλωστε, αναφέρει ο κ. Στύλιος, η χρηματοδότηση των Κ.Δ.Β.Μ. προέρχεται από εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά κονδύλια και η μισθοδοσία των εργαζομένων δεν επιβαρύνει το δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα τον ενισχύει μέσω της καταβολής του φόρου και του ΦΠΑ όπως αυτά αποδίδονται βάσει των συμβάσεων των απασχολούμενων σε αυτά.

 

Καταλήγοντας, ο κ. Στύλιος ρωτά τους κκ. Υπουργούς:

 

  • Σε ποιες πρωτοβουλίες θα προχωρήσετε για την ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού των Κ.Δ.Β.Μ. ;
  • Σε τι ενέργειες θα προχωρήσετε για την εξασφάλιση της επαρκούς χρηματοδότησης του έργου στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ);
  • Προτίθεστε να αξιοποιήσετε τις υπάρχουσες δομές των Κ.Δ.Β.Μ καθώς και την εμπειρία του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού;

 

 

 

[1] α) Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης και δ) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

[2] Π.χ. των Υπευθύνων Εκπαίδευσης του «Οδυσσέας» (ΑΔΑ:6Υ8746ΨΖΣΠ-ΝΕΥ), της Σχολής Γονέων (ΑΔΑ:ΩΖΦΟ46ΨΖΣΠ-ΛΓΣ ) και των Υπευθύνων Εθνικής μονάδας συντονισμού του προγράμματος Εrasmus (ΑΔΑ:6ΠΣΦ46ΨΖΣΠ-Ι1Κ) του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και των Υπευθύνων σε όλα τα ΚΔΒΜ του Άξονα 9.

Oμιλία επί του νομοσχεδίου «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις»

Παρακολουθήστε την ομιλία μου επί του νομοσχεδίου «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις»

 

 

Δελτίο Τύπου. Γιώργος Στύλιος: Γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων της αγροτικής παραγωγής (αντιχαλαζικών και αντι-βρόχινων);

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος, σε συνεργασία με άλλους βουλευτές της Ν.Δ., κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που αφορούν την αύξηση της επιδότησης της αγροτικής παραγωγής.
Σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, η προηγούμενη Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατέβαλε συγκεκριμένες προσπάθειες για την αύξηση της επιδότησης μέσων προστασίας της αγροτικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα αντιχαλαζικών διχτύων και αντιβρόχινης μεμβράνης. Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 αναφέρεται πως οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν υπό προϋποθέσεις να φτάσουν έως και το 100% του επιλέξιμου κόστους. Επιπλέον, συνεχίζει ο κ. Στύλιος στη νέα Κ.Α.Π. είχε εισαχθεί για πρώτη φορά ένα ειδικό πιλοτικό μέτρο, με την ονομασία «Διαχείριση κινδύνου», που αποσκοπούσε στην ασφάλιση, μεταξύ άλλων, της γεωργικής παραγωγής από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Το εν λόγω μέτρο είχε προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ… (που μπορεί να φτάσει ως τα 200 εκ. ευρώ) και μπορεί να δράσει θεραπευτικά δεδομένου ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε κρίσιμες για την παραγωγή χρονικές στιγμές, πλήττουν τους αγρότες μας και την οικονομία της περιφέρειας. Η εφαρμογή των παραπάνω κρίνεται επιτακτική δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα μια καταστροφή της παραγωγής να εξουθενώνει οικονομικά τις αγροτικές οικογένειες.
Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος αναφέρει ότι η επέκταση των επιδοτήσεων θα πρέπει να συνοδευτεί από έλεγχο των τιμών για τις συγκεκριμένες υποδομές ώστε η αύξηση της να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών από την πλευρά των εμπόρων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σχετικά με την αύξηση του ποσοστού για την επιδότηση μέσων ενεργητικής προστασίας (αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινη μεμβράνη); Πότε προβλέπεται πως θα μπορέσουν να επωφεληθούν οι αγρότες από τις νέες προβλέψεις;
• Το πιλοτικό μέτρο με τίτλο «Διαχείριση κινδύνου» έχει τεθεί σε εφαρμογή;
• Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εξεταζόταν η δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνων (ταμείο αλληλοβοηθείας για την καταβολή αποζημιώσεων και εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος) για την ενίσχυση των μέσων ενεργητικής προστασίας, σε ποιο βαθμό οι προσπάθειες αυτές καρποφόρησαν;

 antixalazika

Δελτίο Τύπου Γιώργος Στύλιος: Ασυνεννοησία Kρατικών Υπηρεσιών οδηγεί στη στράτευση τους επιτυχόντες των Αστυνομικών σχολών.

stylios

 

Ο Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Στύλιος, σε συνεργασία με Βουλευτές της Ν.Δ., κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας καθώς και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία επισημαίνεται στην Κυβέρνηση το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους προς εισαγωγή άρρενες – επιτυχόντες στις Αστυνομικές Σχολές της Χώρας, για τα έτη 2013-2014 και 2014-2015. Συγκεκριμένα, λόγω ελλείψεως συντονισμού των Υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων, οι παραπάνω επιτυχόντες, καλούνται προς κατάταξη στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, ενώ επίκειται από το Σεπτέμβριο του 2015 η εγγραφή τους στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Στην ερώτησή του, ο κ. Στύλιος αναφέρει ότι οι κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, αποστέλλουν σημειώματα κατάταξης και ενώ τους γνωστοποιείται το γεγονός της επικείμενης εισαγωγής των σπουδαστών στις οικείες Σχολές, δεν προβαίνουν στη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως του χρόνου της επικείμενης εγγραφής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια ταλαιπωρία άνευ αιτίας και ουσίας, εξ’ αιτίας αμιγώς γραφειοκρατικού προβλήματος και έλλειψης πρόνοιας, ενώ το όλο θέμα πρέπει να αρθεί τάχιστα.

Δελτίο Τύπου Γιώργος Στύλιος: «Αποτελεί λαϊκή απαίτηση, η άμεση και σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης και της αύξησης των μεταναστευτικών ροών».

201503041537237083

 

Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας νομού Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος κατέθεσε σε συνεργασία με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επερώτηση προς τους Υπουργούς: α) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και β) Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Η επερώτηση αφορά την έξαρση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης η οποία δεν οφείλεται μόνο στις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία αλλά κυρίως: α) Στη χαλάρωση των μέτρων προστασίας των θαλάσσιων συνόρων μας και της πάταξης της λαθρομετανάστευσης, και β) Στη ρητορική κυβερνητικών στελεχών που μετατρέπουν την Ελλάδα σε πόλο έλξης για τους παράνομους μετανάστες.

Ο κος Στύλιος τονίζει ότι η αρμόδια Υπουργός με τις δηλώσεις της προεξόφλησε ότι δεν υπάρχουν παράνομοι μετανάστες παρά μόνο πρόσφυγες. Η τοποθέτηση αυτή είναι εντελώς λανθασμένη και σε συνδυασμό με ανάλογου χαρακτήρα δηλώσεις από Κυβερνητικά στελέχη δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Χαρακτηριστικά το Μάρτιο του 2014 ο αριθμός των ατόμων που εισήλθαν παρανόμως στη χώρα μας ήταν 1185 ενώ το Μάρτιο του 2015 ο αριθμός αυτός προσεγγίζει τους 6500. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο ενώ η Πολιτεία μεταθέτει την ευθύνη του προβλήματος στην αυτοδιοίκηση σε ότι αφορά τη φιλοξενία τους. Επιπρόσθετα επιβαρύνονται υπέρμετρα η Αστυνομία και το Λιμενικό με το έργο της ταυτοποίησής τους.

Καταλήγοντας ο κος Στύλιος αναφέρει: Έστω και αργά η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στις νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, η μεταφορά των παράνομων μεταναστών από το κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πράξη ακραίου παραλογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Πως θα μεταφέρονται οι παράνομοι μετανάστες ή οι πρόσφυγες από τα νησιά στα κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα για την ταυτοποίησή τους; Υπάρχει η βούληση για τη δημιουργία τμημάτων συνοριοφυλάκων στα νησιά αυτά;
  • Αν η χαλάρωση των μέτρων φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων μας αποτελεί Κυβερνητική επιλογή, για ποιο λόγο με δεδομένη της Frontex δεν ενισχύονται οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος για την πάταξη της λαθρομετανάστευσης δεδομένου ότι η διακίνηση γίνεται από δουλεμπόρους;
  • Τι εννοεί η Κυβέρνηση με τον όρο «χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων στους πρόσφυγες»; Θεωρεί αυτοδίκαια όπως η Υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής πρόσφυγες όσους εισέρχονται παρανόμως στη χώρα μας; Έχει αντιληφθεί ότι με την αρχική ανακοίνωση έθεσε σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας μας στη Συνθήκη Σένγκεν;
  • Πότε και που θα λειτουργήσουν τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας και με ποια κριτήρια στους τομείς της υγιεινής και της ασφάλειας; Θα επαναλειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις στην Αμυγδαλέζα;
  • Η Κυβέρνηση προτίθεται να θέσει το ζήτημα δημιουργίας μιας Task Force μιας ισχυρής διευρωπαϊκής δύναμης φρούρησης των θαλασσίων συνόρων; Προτίθεται να διεκδικήσει την ενεργοποίηση και επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο που υπογράφτηκε το 2008 στο Παρίσι με δομικά στοιχεία την αναλογική κάλυψη των βαρών που προκύπτουν από τη φιλοξενία, την παροχή ασύλου και τη διαχείριση του προβλήματος των μεταναστευτικών ροών;