Η αδιαφορία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οδηγεί στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές