Ομιλία κατά την επεξεργασία του ν/σ για το Ελληνικό Ίδρυμα έρευνας και καινοτομίας

Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση)