Δελτίο Τύπου Θέμα: Η Κυβερνητική αδράνεια επιβαρύνει τους πολίτες λόγω της μη ολοκλήρωσης έργων ΕΣΠΑ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Οι καθυστερήσεις της Κυβέρνησης, οδηγούν στην μη ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, με συνέπεια την επιβάρυνση των πολιτών. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή 46 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Στύλιος με σχετική ερώτηση στα αρμόδια Υπουργεία. Πρόκειται για 14 έργα, τα οποία, σύμφωνα με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κα Creţu, «εφόσον δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, οι δαπάνες μετά την ημερομηνία αυτή πρέπει να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό». Συνεπώς, η διάθεση Εθνικών κεφαλαίων το 2016 είναι εξαιρετικά σημαντική για την ολοκλήρωσή τους. Οι πόροι αυτοί, θα στερηθούν από νέα έργα, που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κράτους.

Ο κίνδυνος της μη ολοκλήρωσης των έργων είχε διαπιστωθεί έγκαιρα και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα επιβεβαιώνεται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού[1], όπου τα 14 εν λόγω έργα παραμένουν στην κατηγορία «σε κίνδυνο», ένα μήνα μετά τη λήξη της επιλεξιμότητας δαπανών. Η καθυστέρηση της υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, συνεπάγεται και επιστροφή των δαπανημένων πόρων σε περίπτωση που δεν κλείσουν μέχρι τον Μάρτιο 2017. Οι Βουλευτές καταλήγουν ρωτώντας τους κ.κ. Υπουργούς εάν έχει εξασφαλιστεί η διάθεση Εθνικών πόρων το 2016 για την ολοκλήρωση των έργων.

 

[1] http://anaptyxi.gov.gr/Priorities.aspx (ενημέρωση Ιανουαρίου 2016)