Συμμετοχή Γ. Στύλιου σε συζήτηση με κεντρικό θέμα την ασφάλεια, και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εν μέσω της πανδημίας του COVID 19, σε συνεργασία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Κ.Σ.) του ΟΑΣΕ με την Κ.Σ. της Μεσόγειου (PAM) και του Γραφείου κατά της Τρομοκρατίας του ΟΗΕ (UNOCT).

Στιγμιότυπο 2020-06-30, 18.04.41 Στιγμιότυπο 2020-06-30, 16.46.06

 

Βουλευτές εκπρόσωποι σε περισσότερα από 65 κοινοβούλια συμμετείχαμε  σε συζήτηση με κεντρικό θέμα την ασφάλεια, και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εν μέσω της πανδημίας του COVID 19. Mέσω τηλεδιάσκεψης, έλαβα μέρος  σε συνεργασία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Κ.Σ.) για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με την Κ.Σ. της Μεσόγειου (PAM)  και του Γραφείου κατά της Τρομοκρατίας του ΟΗΕ (UNOCT).

Κατά  τη διάρκεια της συζήτησης, αρχικά έγινε εκτίμηση της τρέχουσας τρομοκρατικής απειλής. Αναφερθήκαμε στις  προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν διαφορετικές τρομοκρατικές ομάδες στις ευρωατλαντικές, ευρασιατικές και μεσογειακές περιοχές και αναλύσαμε  τους τρόπους με τους οποίους οι ομάδες αυτές εκμεταλλεύονται την πανδημία προς όφελός τους. Στη συνέχεια συζητήσαμε τους τρόπους  με τους οποίους   έχει επηρεάσει η πανδημία τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες των εθνικών κυβερνήσεων. Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους  η κοινοβουλευτική διπλωματία να βελτιώσει τις παγκόσμιες αντιτρομοκρατικές προσπάθειες και τη  συμβολή των διακοινοβουλευτικών φόρουμ, όπως ο ΟΑΣΕ και η ΠΑΜ σε αυτό το πλαίσιο.