Δελτίο Τύπου Θέμα: Ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα και Αστυνομικού τμήματος στην Άνω Καλεντίνη στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Την Ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών ζητά με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό ο Γιώργος Στύλιος. Σύμφωνα με το Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με δεδομένη την κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας, είναι απαραίτητη η ίδρυση Τμήματος Άμεσης Δράσης στην Άρτα. Το Τμήμα αυτό κρίνεται απαραίτητο για την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες. Οι δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά κατέχουν σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών εκτάσεων. Κάθε χρόνο παρατηρούνται πολλαπλά κρούσματα κλοπών της σοδειάς των παραγωγών, με αποτέλεσμα να υφίστανται απώλεια του εισοδήματός τους, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και το αποκλειστικό. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της αστυνόμευσης με τουλάχιστον μια ακόμη Αστυνομική Υπηρεσία. Συνεπώς θα πρέπει να ιδρυθεί Αστυνομικό Τμήμα μεικτής αρμοδιότητας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

 

Επιπλέον, στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, προβλέπεται σύμφωνα με πρόταση του περιφερειακού Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, ίδρυση Αστυνομικού τμήματος με έδρα την Άνω Καλεντίνη. Προκειμένου όμως, να παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης των αστυνομικών, απαιτείται επαρκής στελέχωση και κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

 

Ο κος Στύλιος καταλήγει τονίζοντας ότι δεδομένου ο νομός Άρτας, έχει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό στην Ήπειρο, η αναδιάρθρωση της Αστυνομίας δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην χωροταξική ανακατανομή των περιοχών ευθύνης των Τμημάτων. Επιβάλλεται η ορθολογικότερη κατανομή του Αστυνομικού Δυναμικού, η δια βίου εκπαίδευση και η ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.