Δελτίο Τύπου- Απροστάτευτοι οι μισθοί και οι συντάξεις των οφειλετών από τις κατασχέσεις εν μέσω capital controls

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ - ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ο Βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Στύλιος, έθεσε στη Βουλή το θέμα της προστασίας των μισθών και συντάξεων των οφειλετών από τις κατασχέσεις κατά τη διάρκεια των capital controls. Ο κ. Στύλιος επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρο 451 του Αστικού Κώδικα, οι μισθοί και οι συντάξεις είναι ακατάσχετοι και ασυμψήφιστοι. Ο σκοπός του νομοθέτη που όρισε τις απαγορεύσεις, ήταν να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που βιοπορίζονται από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Ωστόσο, στο άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (§ 3), προβλέπεται ότι: «…Η εξαίρεση του μισθού ή της σύνταξης από την κατάσχεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης».

Δηλαδή, πρακτικά απαγορεύεται η κατάσχεση μισθών και συντάξεων αμέσως μόλις καταβληθούν. Ωστόσο, αν το αναλογούν ποσό παραμείνει εντός του λογαριασμού πέραν της επομένης της ημέρας καταβολής, είναι δυνατή η κατάσχεσή του. Όμως, στο καθεστώς των capital controls, ο μισθωτός – συνταξιούχος είχε τη δυνατότητα ανάληψης αρχικά μόνο 60 € την ημέρα (και τώρα 420 € ανά εβδομάδα). Συνεπώς, το μεγαλύτερο μέρος του μισθού ή της σύνταξης παρέμενε στον τραπεζικό του λογαριασμό απεμπολώντας το χαρακτηρισμό του «ζωτικού», καθώς «υποδηλώνεται» ότι ο δικαιούχος/οφειλέτης μπορεί να αντεπεξέλθει στις βιοτικές του ανάγκες χωρίς να κάνει χρήση του ποσού αυτού, άρα ο δανειστής (Τράπεζα) μπορεί να προβεί σε κατάσχεση.

Ο κ. Στύλιος καταλήγει ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό

  • Πόσο «προστατευμένοι» είναι οι οφειλέτες στους οποίους οι τράπεζες έχουν προβεί σε κατασχέσεις μισθών και συντάξεων την περίοδο των capital controls;
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Κυβέρνηση προκειμένου να προφυλάξει  τους μισθούς και τις συντάξεις των οφειλετών;
  • Πρόκειται η Κυβέρνηση να εξασφαλίσει μισθωτούς και συνταξιούχους στους οποίους οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις μισθών και συντάξεων κατά το διάστημα των capital controls;
  • Ελήφθησαν οι απαραίτητες προβλέψεις για το θέμα στις Π.Ν.Π. που εκδοθήκαν για τη λειτουργία των capital controls;