Δελτίο Τύπου Θέμα: ερασιτεχνισμοί και κωλυσιεργίες της Κυβέρνησης καθιστούν αβέβαιο το θεσμό των Κ.Δ.Β.Μ

IMG_3004

Με νέα ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την εξασφάλιση της λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) επανήλθε ο Γιώργος Στύλιος. Τα Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρουν πρόσβαση στη γνώση και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Χωρίς να επιβαρύνουν τον Δημόσιο Κρατικό προϋπολογισμό, εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, απασχολώντας στελέχη που προσλήφθηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω προκήρυξης. Ωστόσο η Κυβέρνηση κωλυσιεργεί με αποτέλεσμα τη μη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους.

 

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε προηγούμενη ερώτησή του (αρ. πρωτ. 2607/15-05-2015) είχε κρούσει τον κώδωνα κινδύνου για την παρατηρούμενη αδράνεια ζητώντας την άμεση λήψη των απαραίτητων ενεργειών δεδομένου ότι θα έληγαν οι συμβάσεις όλων των περιφερειακών στελεχών των Κ.Δ.Β.Μ. Η καθυστέρηση στο σχεδιασμό της νέας φάσης του έργου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, καθιστά βέβαιη την αναστολή λειτουργίας του για πολλούς μήνες και δημιουργεί φόβους για το μέλλον.

Ο κος Στύλιος καταλήγει ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό:

  • Ποιος θα είναι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ στο νέο Ε.Π;
  • Ποιος ο προγραμματισμός σχετικά με το προσωπικό που ήδη υπάρχει στις δομές;
  • Θα υπάρξουν αλλαγές – βελτιώσεις στο περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης και αν ναι τί θα περιλαμβάνουν;
  • Έχει γίνει σχετική διαβούλευση με τους φορείς;
  • Υπάρχουν δείκτες αξιολόγησης – απόδοσης των προγραμμάτων; τι συμπεράσματα προκύπτουν από αυτούς;