Ερώτηση σχετικά με τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό αντιμετώπισης πυρκαγιών στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, με βάση το αεροδρόμιο του Ακτίου

Κατάθεση ερώτησης σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης πυρκαγιών στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, με βάση το αεροδρόμιο του Ακτίου