Άρθρο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ. κ. Γιώργου Στύλιου στην ηλεκτρονική εφημερίδα POLITICAL

Στρατηγική απόφαση η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Στρατηγική απόφαση η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

Άρθρο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Άρτας Ν.Δ. κ. Γιώργου Στύλιου στην ηλεκτρονική εφημερίδα POLITICAL

Μεγάλη είναι η σημασία που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Έναν τομέα που συμβάλει περίπου στο 4% του ΑΕΠ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός που απασχολείται στον κλάδο ξεπερνά στη χώρα μας το 11% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού.Σε άλλες χώρες, το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο.

Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2014-2021).Αυτό αποτελεί προσωπική επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής μας. Παρότι συνολικά ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 10%, οι πόροι που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για τη χώρα μας ανέρχονται σε 19,3 δισ. Ευρώ.

Η Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να περάσει ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας στη σύγχρονη εποχή. Το σχέδιό μας θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, για την εγχώρια αγροτική οικονομία. 

Μεταξύ άλλων:

-Στηρίζουμε τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, ανατρέποντας έτσι τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων. 

-Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς παραγωγικούς τομείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023. Προχωράμε, στον ανασχεδιασμό τους με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικών κατευθύνσεων, όπως: η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.

-Ενσωματώνουμε στο Στρατηγικό μας Σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, μέσω στοχευμένων δράσεων.

-Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με στόχο να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε περαιτέρω τις εξαγωγές μας και να κάνουμε πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

-Δίνουμε έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

-Ενδυναμώνουμε την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύστημα που καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών μας και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση-κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα.

-Εστιάζουμε στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής τεχνολογίας.

-Επενδύουμε στους νέους αγρότες, με αύξηση του προϋπολογισμού, από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, για το τελευταίο, πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ.Με το Πρόγραμμα αυτό, στόχος μας είναι δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ένας από τους βασικούς τομείς που εξακολουθεί να κρατάει ζωντανή την ύπαιθρο και ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια.

Σχετικό link: https://www.political.gr/political-10-12-21/