Δελτίο Τύπου. Γιώργος Στύλιος: Γιατί δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων της αγροτικής παραγωγής (αντιχαλαζικών και αντι-βρόχινων);

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος, σε συνεργασία με άλλους βουλευτές της Ν.Δ., κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα που αφορούν την αύξηση της επιδότησης της αγροτικής παραγωγής.
Σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, η προηγούμενη Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κατέβαλε συγκεκριμένες προσπάθειες για την αύξηση της επιδότησης μέσων προστασίας της αγροτικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα αντιχαλαζικών διχτύων και αντιβρόχινης μεμβράνης. Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 αναφέρεται πως οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν υπό προϋποθέσεις να φτάσουν έως και το 100% του επιλέξιμου κόστους. Επιπλέον, συνεχίζει ο κ. Στύλιος στη νέα Κ.Α.Π. είχε εισαχθεί για πρώτη φορά ένα ειδικό πιλοτικό μέτρο, με την ονομασία «Διαχείριση κινδύνου», που αποσκοπούσε στην ασφάλιση, μεταξύ άλλων, της γεωργικής παραγωγής από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Το εν λόγω μέτρο είχε προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ… (που μπορεί να φτάσει ως τα 200 εκ. ευρώ) και μπορεί να δράσει θεραπευτικά δεδομένου ότι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε κρίσιμες για την παραγωγή χρονικές στιγμές, πλήττουν τους αγρότες μας και την οικονομία της περιφέρειας. Η εφαρμογή των παραπάνω κρίνεται επιτακτική δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα μια καταστροφή της παραγωγής να εξουθενώνει οικονομικά τις αγροτικές οικογένειες.
Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος αναφέρει ότι η επέκταση των επιδοτήσεων θα πρέπει να συνοδευτεί από έλεγχο των τιμών για τις συγκεκριμένες υποδομές ώστε η αύξηση της να μην οδηγήσει σε αύξηση των τιμών από την πλευρά των εμπόρων.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
• Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σχετικά με την αύξηση του ποσοστού για την επιδότηση μέσων ενεργητικής προστασίας (αντιχαλαζικά δίχτυα και αντιβρόχινη μεμβράνη); Πότε προβλέπεται πως θα μπορέσουν να επωφεληθούν οι αγρότες από τις νέες προβλέψεις;
• Το πιλοτικό μέτρο με τίτλο «Διαχείριση κινδύνου» έχει τεθεί σε εφαρμογή;
• Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εξεταζόταν η δυνατότητα ενεργοποίησης πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνων (ταμείο αλληλοβοηθείας για την καταβολή αποζημιώσεων και εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος) για την ενίσχυση των μέσων ενεργητικής προστασίας, σε ποιο βαθμό οι προσπάθειες αυτές καρποφόρησαν;

 antixalazika