Ομιλία κατά τη Σ/Ν για την τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Δείτε την ομιλία  κατά τη Σ/Ν για την τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ & 2014/36/ΕΕ και άλλες διατάξεις