Ένα καλό νέο για την Άρτα: Εγκρίθηκαν 200.000 € για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας

Ένα καλό νέο για την Άρτα: Εγκρίθηκαν 200.000 € για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γουριανών – Χρυσοσπηλιώτισσας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας. Η Χρηματοδότηση του έργου (ΑΔΑ:940Δ465ΧΘΞ-5ΜΛ) προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση στο μοναστήρι Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Kostas Karamanlis , τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα των Αρτινών. Παραμένουμε στο πλευρό των πολιτών, εργαζόμαστε για να την ανάπτυξη της περιοχής.