Δύο νέες προσκλήσεις για τη μείωση της ρύπανσης του νερού έρχονται να ωφελήσουν την Ήπειρο

Δύο νέες προσκλήσεις για τη μείωση της ρύπανσης του νερού έρχονται να ωφελήσουν την Ήπειρο

Συνεπής με την περιβαλλοντική ευαισθησία που τη διακρίνει, η Κυβέρνηση διαθέτει σημαντικούς πόρους ύψους 150 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια (2022-2023), σε ένα μέτρο που ενισχύει τους γεωργούς, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση χημικών. 

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2 προσκλήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αφορούν τη μείωση της ρύπανσης του νερού, από τη γεωργική δραστηριότητα. Πρόκειται για «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης», «Εφαρμογή Αμειψισποράς» και «Εφαρμογή Χλωράς Λίπανσης» σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Αναφορικά με την περιφέρεια Ηπείρου, στις Ευπρόσβλητες Ζώνες περιλαμβάνεται η πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας και στις υγροτοπικές περιοχές οι Υγρότοποι Αμβρακικού και το Εθνικό πάρκο της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις ευπρόσβλητες περιοχές είναι οι Δήμοι:

·      Αρταίων

·      Γεωργίου Καραϊσκάκη

·      Ζηρού

·      Κεντρικών Τζουμέρκων

·      Νικολάου Σκουφά

·      Πάργας

·      Πρέβεζας

Οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις υγροτοπικές περιοχές είναι οι Δήμοι:

·      Άκτιου-Βόνιτσας

·      Αμφιλοχίας

·      Νικολάου Σκουφά

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος δήλωσε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει πολλές φορές το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για το περιβάλλον, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, κινείται και το Πρόγραμμα Απονιτροποίησης. Ενισχύουμε τους γεωργούς με σημαντικούς πόρους, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση χημικών, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των υδάτων. Επιτυγχάνουμε: διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, διαχείριση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών και βελτίωση της ποιότητας τους. Ταυτόχρονα, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά.» 

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, για το ύψος των ενισχύσεων και για τη διαδικασία των αιτήσεων, στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πατώντας εδώ