Μία θετική εξέλιξη για το Επιμελητήριο, τους επαγγελματίες και τους αλιείς της Άρτας – Το ΥΠΑΑΤ χρηματοδοτεί δράσεις 366.711 ευρώ

Μία θετική εξέλιξη για το Επιμελητήριο, τους επαγγελματίες και τους αλιείς της Άρτας – Το ΥΠΑΑΤ χρηματοδοτεί δράσεις 366.711 ευρώ

Σε μία προσπάθεια να στηριχθεί η τοπική οικονομία της Άρτας, η οποία βασίζεται στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, εγκρίθηκε από το ΕΠΑλΘ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχέδιο δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 366.711 ευρώ. 

Η πρόταση και το σχέδιο είναι του Επιμελητηρίου Άρτας, το οποίο είναι και ο δικαιούχος των δράσεων. Πρόκειται για αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της αγοράς και την ανάδειξη των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας προέλευσης Αμβρακικού-Άρτας.

Στόχος είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας αλιευμάτων και μεταποιημένων προϊόντων της περιοχής, σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τους, αλλά και τις ηπειρώτικες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους. 

Μέσω της ψηφιακής προώθησης θα γίνει μία συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των προϊόντων αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν: σεμινάρια, ημερίδες και εκθέσεις.Δήλωση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου «ο Αμβρακικός είναι πηγή ζωής, φυσικού κάλους, με μεγάλο οικολογικό πλούτο, υψηλή παραγωγικότητα και  συνιστά τουριστικό προορισμό. Είναι μία περιοχή Natura που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar, με πολλές δυνατότητες αξιοποίησης. Το Υπουργείο χρηματοδοτεί το Επιμελητήριο Άρτας για τη διοργάνωση δράσεων, σχετικές με τα αλιευτικά προϊόντα, οι οποίες θα αποτελέσουν κλειδί στην προβολή και την εξωστρέφεια των αλιευτικών προϊόντων. Μέσω αυτών των δράσεων θα δοθεί η δυνατότητα να εντοπιστούν νέες ομάδες καταναλωτών, στις οποίες απευθύνονται τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας θα δείξει τον δρόμο προς την ευφυή αλιεία και επιχειρηματικότητα, προς όφελος των επαγγελματιών της Άρτας και της Ηπείρου