Ένα καλό νέο για την Άρτα! Ανοίγει ο δρόμος για την ενίσχυση του Νοσοκομείου

Ένα καλό νέο για την Άρτα! Ανοίγει ο δρόμος για την ενίσχυση του Νοσοκομείου. Εγκρίθηκε από το Υπ. Υγείας η συνεργασία του με τέσσερεις (4) γιατρούς:
• δύο (2) γιατρούς με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής
• ένα (1) γιατρό ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
• ένα (1) γιατρό ειδικότητας αναισθησιολόγου
Ένα ακόμα βήμα για τη στήριξη του Νοσοκομείου γίνεται πράξη. Έχω δεσμευτεί να εργαστώ για να γίνεται το Νοσοκομείο όλο και καλύτερο και οι πολίτες να έχουν τις υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν.