Βασικά σημεία της απάντησης του ΥφΑΑΤ κ. Γ. Στύλιου σε επίκαιρη ερώτηση, με θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας»

Η Πράσινη Συμφωνία είναι η συλλογική Ευρωπαϊκή Στρατηγική, για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων της Κλιματικής Κρίσης. Μάλιστα ανάμεσα στις 8 βασικές της δράσεις συμπεριλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της γεωργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο:

• Καταρτίσαμε Στρατηγικό Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ το οποίο συμβαδίζει με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας 

• Πετύχαμε να βρίσκεται η χώρα μας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων

• Προκηρύξαμε πρόγραμμα ύψους 490 εκατομ. ευρώ για τη «Βιολογική Γεωργία» 

• Θα εφαρμόσουμε μεθόδους βιολογικής γεωργίας, για τουλάχιστον το 25% της καλλιεργήσιμης ελληνικής γης 

Η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας στη γεωργία δεν θα επιφέρει ούτε αιφνιδιαστικά ούτε επίπονα μέτρα στους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Είναι η πρωτοπόρος στρατηγική μας που το διασφαλίζει αυτό.