Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα χρηματοδότησης 220.000 ευρώ, για την ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών της Τοπικής Κοινότητας Ανέζας του Δήμου Άρτας.

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημα χρηματοδότησης 220.000 ευρώ, για την ασφαλτόστρωση κεντρικών οδών της Τοπικής Κοινότητας Ανέζας του Δήμου Άρτας. Το έργο έρχεται να καλύψει προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο, κατά την πρόσφατη εκτέλεση έργων αποχέτευσης. Ευχαριστώ τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, για το ενδιαφέρον που έδειξε και την έγκριση της χρηματοδότησης. Το έργο αυτό αποκαθιστά τις ζημίες στο οδόστρωμα, επαναφέρει την ασφάλεια για οχήματα και πεζούς και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του χωριού.