Ξεπερνάμε το πρόβλημα των χιλιάδων ενστάσεων που καθυστερούν την κτηματογράφηση ψηφιοποιώντας όλα τα στάδια της διαδικασίας τους

Για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των χιλιάδων ενστάσεων που καθυστερούν την κτηματογράφηση ψηφιοποιούμε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενστάσεων και της αξιολόγησής τους και μειώνουμε τον χρόνο των ηλεκτρονικών συνεδριάσεων των Επιτροπών.  Επίσης προβλέπουμε να γίνεται ένα πρώτο ηλεκτρονικό ξεκαθάρισμα έτσι ώστε να μην φτάνουν στις Επιτροπές οι «συναινετικές» υποθέσεις αλλά μόνο αυτές όπου υπάρχει αντιδικία, μειώνοντας έτσι τις ενστάσεις στο μισό. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιταχύνουμε μόνο την κτηματογράφηση, αλλά θα αποφύγουμε και συμπληρωματικές εργασίες, μειώνοντας το κόστος του έργου κατά 8.000.0000 ευρώ.