Ο Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ και Βουλευτής Άρτας με τη ΝΔ, κ. Γιώργος Στύλιος, σε εκδήλωση της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ, με θέμα: “Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα”.

Σε εκδήλωση της Γραμματείας Επιστημονικών Φορέων της ΝΔ, με θέμα: “ Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα”,  συμμετείχε ο Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ και Βουλευτής Άρτας με τη ΝΔ, κ. Γιώργος Στύλιος.

Ο κ. Στύλιος, μίλησε για τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας καθώς και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με κατάλληλη εκπαίδευση, έμφαση στις νέες τεχνολογίες και χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ και Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κος Α.  Γεωργιάδης. Χαιρετισμό απεύθυνε  ο κ. Γ. Στεργίου, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής  Ν∆.  Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη ο  κ. Κ. Υάκινθος, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου  Παν/μιου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ε. Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η κα Αναστασία Σαρχόσογλου, επικεφαλής του Θεματικού Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Ο κ Στύλιος, ευχαρίστησε για την πρόσκληση, και συνεχάρη για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης τον Σ. Ψωμιάδη, Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων ΝΔ.