Σήμερα ψηφίζουμε για τους Δήμους και τις Περιφέρειες

Σήμερα ψηφίζουμε για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Επιλέγουμε αξιόπιστους και αποτελεσματικούς ανθρώπους που θα διαχειριστούν την καθημερινότητά μας για τα επόμενα 5 χρόνια.
Καλή επιτυχία στις υποψήφιες και τους υποψηφίους!!