Σε συσκευαστήρια της Άρτας

Σε συσκευαστήρια της Άρτας.
Εγκαταστάσεις σύγχρονες που αξιοποιούν και προσφέρουν προστιθέμενη αξία στα ποιοτικά και εμβληματικά προϊόντα του Νομού της Άρτας:
▪️την ελιά και το ελαιόλαδο,
▪️τα ακτινίδια ,
▪️τα εσπεριδοειδή,
αποτελούν τον πραγματικό πλούτο του τόπου μας.
Στηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και ενισχύοντας τα συνεργατικά σχήματα μπορούμε να τα αναδείξουμε.
Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς!