Στα Ιωάννινα στο Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ).

Στα Ιωάννινα στο Συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ).
▪️Προωθούμε την «αποντιζελοποίηση» της ελληνικής παραγωγής.
▪️Ενισχύουμε 75.000 παραγωγούς για να εγκαταστήσουν αγροτικά φωτοβολταϊκά.
▪️Στηρίζουμε με 230 εκ. € στα Σχέδια Βελτίωσης επενδύσεις σε αγροτικά φωτοβολταϊκά.
Η μετάβαση σε ένα “πράσινο” πρωτογενή τομέα που στηρίζεται σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον.
▪️Μειώνει το Κόστος για τον παραγωγό
▪️Μειώνει το Κόστος για τον καταναλωτή
▪️Μειώνει το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων για όλους μας