Στα ορεινά χωριά του Νομού μας, στο Βελεντζικό, τη Μεγαλόχαρη, τα Μηλιανά και το Αστροχώρι

Στα ορεινά χωριά του Νομού μας, στο Βελεντζικό, τη Μεγαλόχαρη, τα Μηλιανά και το Αστροχώρι. Είδα παλιούς και νέους φίλους. Συνομιλήσαμε για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, για την καθημερινότητα και για το μέλλον. Μίλησα για την προσπάθεια που κάναμε αυτά τα τέσσερα χρόνια για να στηρίξουμε την κοινωνία και τις ορεινές κοινότητες, αλλά και το πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και την επόμενη μέρα για την Άρτα και τους πολίτες της!