Στο Κορφοβούνι και τη Γραμμενίτσα

Στο Κορφοβούνι και τη Γραμμενίτσα. Βρεθήκαμε και συζητήσαμε με καλούς φίλους και συμπoλίτες για το έργο μας αυτά τα τέσσερα χρόνια. Για όσα είπαμε και κάναμε σε αυτή μας τη θητεία και όσα θα σχεδιάζουμε και θα κάνουμε στην επόμενη.
Η δουλειά και η προσπάθεια για το Νομό μας συνεχίζεται!
Σταθερά! Τολμηρά και πάντα Μπροστά!