Στο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού o ΥφΑΑΤ κ. Γιώργος Στύλιος

Στο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, παρουσίασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος, τις δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την προστασία των δασών. Με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προωθείται η βιώσιμη διαχείριση των δασών και η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη δασοκομία, ώστε ο τομέας της δασοκομίας να συμβάλει προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή.