Συνέντευξή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων