Τοποθέτησή του ΥφΑΑΤ κ. Γιώργου Στύλιου στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, στα Χανιά.

Τοποθέτησή μου στην 11η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, που έλαβε χώρα στα Χανιά. Eπεσήμανα την πρόοδο που έχει σημειωθεί καθώς και την σημασία του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου τόσο για την στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας όσο και για την υλοποίηση έργων υποδομής που ισχυροποιούν και εκσυγχρονίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα, ως ο άμεσος πολιτικός προϊστάμενος του ΠΑΑ, υπογράμμισα την συμβολή του στον αναπροσανατολισμό του πρωτογενούς τομέα προς παραγωγικές επενδύσεις, μέσα από τη χρηματοδότηση εμβληματικών δράσεων όπως:

  • Το «πρόγραμμα των Γεωργικών Συμβούλων» με 80 εκατ. ευρώ
  • Το μέτρο της «Συνεργασίας» 64 εκατ. ευρώ
  • Το πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» με 525 εκατ. ευρώ
  • Την «βιολογική Γεωργία και κτηνοτροφία» με 700 εκατ. ευρώ

Τέλος, σημείωσα πως οι τοπικές κοινωνίες και οι παραγωγοί περιμένουν από εμάς ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Τονίζοντας το ρόλο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην μείωση της γραφειοκρατίας και την βελτίωση των χρόνων απόκρισης. Έργο που προώθησα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου στο Υπουργείο. Μάλιστα, το τελευταίο Πρόγραμμα των «Νέων Γεωργών» αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, αφού χάρις στην εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου για τις αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό και την ψηφιακή αξιολόγησή τους, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ.