Αποδίδοντας τιμές στον ήρωα μας, Γεώργιο Καραϊσκάκη, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην γενέτειρα του, Σκουληκαριά Άρτης.