Η πανελλαδική διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική #ΚΑΠ συνεχίζεται. Σήμερα, επισκεφτήκαμε την Πάτρα για να συζητήσουμε τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής ομόρροπης και συνταγμένης με την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στόχος μας, όπως επεσήμανα και στην ομιλία μου, η άρση των στρεβλώσεων του παρελθόντος και η πλήρης αξιοποίηση των διαθεσίμων χρηματοδοτικών εργαλείων.