Συμμετείχα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο, όπου συζητήσαμε την κατάσταση των γεωργικών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαιώθηκε η επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών μέτρων συντονισμού, σε διεθνές επίπεδο, για να αυξηθεί η παραγωγή. Συζητήσαμε, επίσης, τα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Προσωπικά, αναφέρθηκα και στην ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων, δεδομένου πως ένα σημαντικό ποσοστό πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ προέρχεται από τρίτες χώρες.Ενημερωθήκαμε, τέλος, και για την πορεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπου εξέφρασα την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψιν και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της αλιευτικής δραστηριότητας στις αποφάσεις της ΕΕ.