Ομιλία μου στην εκδήλωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, με θέμα τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τη σημασία των συνεργατικών σχημάτων στον Αγροδιατροφικό Τομέα.

Στην ομιλία μου ανέφερα τα φορολογικά κίνητρα που δίνουμε ως κυβέρνηση, για την ανάπτυξη συνεργασιών στον αγροτικό τομέα. Πρόσφατα, νομοθετήσαμε για πρώτη φορά την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών από την άσκηση της αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μέλη συλλογικών σχημάτων, καθώς και σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Το μέτρο ξεκινά να εφαρμόζεται από το τρέχον φορολογικό έτος.

Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΠΙΝΔΟΣ και Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Ανδρέας Δημητρίου και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, Δημήτρης Πετανίτης.