Μέσα από τη διασύνδεση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΑΑΔΕ, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν τους επαγγελματίες αγρότες. Αυτοματοποιώντας:

  • την ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών, που αφορούν τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος για κάθε παραγωγό.
  • τους ελέγχους της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη», με αποτέλεσμα την απλούστευση των διαδικασιών προς όφελος των παραγωγών.Ενώ διευκολύνουμε:
  • την έγκυρη και άμεση απολαβή των φοροαπαλλαγών και των άλλων ευεργετημάτων που προκύπτουν από εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις.
  • την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και οικονομικών δεδομένων.

Εξασφαλίζοντας την υποστήριξη με τα απαραίτητα μαθηματικοποιημένα στοιχεία της ηγεσίας τουή Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διαμόρφωση πολιτικών με ταχύτητα και πλήρη αντίληψη των συνθηκών. Ενώ, απαλλάσσει και το επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου, από το διοικητικό βάρος της διενέργειας ελέγχων σε τομείς, όπως αυτών του πολλαπλασιαστικού υλικού, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.Φωτό: Με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργο Πιτσιλή.