Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι της Άρτας με 441.000 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
 
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι βρίσκεται συνεχώς δίπλα σε όλους τους πολίτες, με γενναίες παρεμβάσεις. Ειδικότερα, σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, η νέα έκτακτη χρηματοδότηση 441.000 ευρώ στους Δήμους της Άρτας θα τους βοηθήσει να καλύψουν μέρος του αυξημένου ενεργειακού κόστους που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση. Μένουμε πιστοί σε ό,τι έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες της χώρας μας. Το είπαμε. Το κάναμε.