Μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και του Υπουργείου Υποδομών, κα. Μαρία-Έλλη Γεράρδη καθώς και τεχνικό κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ, πραγματοποιήσαμε επισκέψεις και αυτοψίες στους δήμους Άρτας και Ν. Σκουφά, σε σημεία που πρόκειται να γίνουν εγγειοβελτιωτικά έργα.
 
Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε σε αυτοψία των εγκαταστάσεων των ΓΟΕΒ Βίγλας και των ΤΟΕΒ Λούρου και ΤΟΕΒ Αράχθου, επισημαίνοντας τις ανάγκες βελτιστοποίησης και εκσυγχρονισμού τους.
 
Βρεθήκαμε, επίσης, στο Δημαρχείο Ν. Σκουφά, όπου πραγματοποιήθηκε εφ’ όλης ύλης ενημέρωση γύρω από την πρόοδο των κύριων εγγειοβελτιωτικών έργων που υλοποιούνται στην περιοχή. Εξετάστηκε η προώθηση των έργων του Φράγματος Κομποτίου και του αρδευτικού δικτύου Πέτα-Κομποτίου. Τονίστηκε πως η ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων αποτελεί προτεραιότητα τόσο για το ΥΠΑΑΤ όσο και για το Υποδομών.