Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο είχε προσφύγει η Ελλάδα για να προστατεύσει την «φέτα» ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Δανία, παραλείποντας να λάβει μέτρα, ώστε να προλάβει και να σταματήσει την εξαγωγή τυριού που ονόμαζε «φέτα» σε τρίτες χώρες, παρέβη τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με τον Κανονισμό 1151/2012.
 
Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρώπης επισφραγίζει τον διαρκή αγώνα της σημερινής Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την προστασία των εμβληματικών προϊόντων του εγχώριου πρωτογενούς τομέα.
 
Πρόκειται για μια πολύ καλή είδηση για την Ελλάδα, για την Ήπειρο, για την Άρτα. Μόνο η χώρα μας μπορεί να παράγει και να πουλάει στην Ευρώπη «φέτα». Έχουμε, επομένως, μία πολύ μεγάλη αγορά μπροστά μας. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται, να βοηθήσει τον κτηνοτρόφο, τον απλό παραγωγό, τις μεγάλες βιομηχανίες μας, μέσα στις δύσκολες διεθνείς συγκυρίες που βιώνουμε. Δεσμευόμαστε ότι το ΥΠΑΑΤ θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική παραγωγή και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του τόπου μας. Στοχεύοντας σε περισσότερες εξαγωγές και γενικότερα σε περαιτέρω ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς μας τομέα.