Σήμερα στο Σέλτσο θυμόμαστε και τιμούμε την Ιστορία και τους προγόνους μας. Την θυσία των αδούλωτων και ανυπότακτων Σουλιωτών και των 200 Ραδοβυζινών στο βωμό της Ελευθερίας. Αυτός ο βωμός είναι για μας τους Ηπειρώτες η Ιερά Μόνη του Σέλτσου. Ο τόπος της μνήμης, της θυσίας και των υπερήφανων αγώνων του ελληνισμού της Ηπείρου. Φέτος τιμούμε και επίσημα πλέον την θυσία των Σουλιωτών. Αφού η Πολιτεία αναγνώρισε το Ολοκαύτωμα των Σουλιωτών που έλαβε χώρα στο Σέλτσο στις 21 Απριλίου του 1804. Δικαιώνοντας τις πολύχρονες προσπάθειες που δώσαμε από κοινού με τους κατοίκους της περιοχής και τους συνδέσμους των Σουλιωτών.