Ένα καλό νέο για τους παραγωγούς μας! Επαναφέρουμε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο Αγροτικό Πετρέλαιο, δίνοντας στους αγρότες και κτηνοτρόφους μας 70 εκατ. ευρώ .Πρόκειται για ποσό:

  • ακατάσχετο 
  • άμεσα και αυτόματα πιστώσιμο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Το ύψος του ποσού επιστροφής ανά παραγωγό θα υπολογιστεί με βάση: 

  • τις μέγιστες ποσότητες κατανάλωσης πετρελαίου, ανάλογα τα στρέμματα και το είδος της καλλιέργειας ή το ζωικό κεφάλαιο με προϋπόθεση οι δικαιούχοι να: 
  • είναι όλοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες εγγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως την 15η  Ιουλίου 2022 
  • έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2021 και 2022. 

Τηρώντας τη δέσμευσή της για στήριξη του πρωτογενούς τομέα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επαναφέρει την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το Αγροτικό Πετρέλαιο.

Αποδεικνύουμε πως είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας με πράξεις.