Μία θετική εξέλιξη για τους παραγωγούς και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών της χώρας! Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Αγροτικής Οδοποιίας» με την ένταξη σε αυτό 194 έργων στους Δήμους όλης της χώρας, προϋπολογισμού €106.881.259.Η διαδικασία έγινε ψηφιακά. Με τις υπηρεσίες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου μας να εκδίδουν τα αποτελέσματα σε 6 μήνες. Όταν το προηγούμενο Πρόγραμμα «Αγροτικής Οδοποιίας» χρειάστηκε 24 μήνες. Ευχαριστώ την υπηρεσία του ΠΑΑ που βοήθησε να πετύχουμε αυτό το στόχο.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτούνται 34 έργα με €13,62 εκατ. Στο νομό Άρτας, οι 4 Δήμοι, θα λάβουν συνολικά €7,413 εκατ. Συγκεκριμένα στους Δήμους:

Αρταίων €500 χιλ.

Γεωργίου Καραϊσκάκη €790 χιλ.

Νικολάου Σκουφά €2,575 εκατ.

Κεντρικών Τζουμέρκων €3,548 εκατ.

Πρόκειται για έργα αγροτικών δρόμων έτοιμα για δημοπράτηση, που θα βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Βελτιώνοντας με την ολοκλήρωση τους την καθημερινότητα των παραγωγών και των κατοίκων αυτών των περιοχών:

Διευκολύνοντας την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις

Μειώνοντας το κόστος μεταφοράς των προϊόντων.

Είμαστε δίπλα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους του τόπου μας!