Ο Πρωθυπουργός, στις ανακοινώσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) την προηγούμενη εβδομάδα, αναφέρθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής 🇬🇷 κοινωνίας: Την προσιτή πρόσβαση των νέων ζευγαριών στην κατοικία 🏠.
Η Κυβέρνηση διαθέτει στρατηγική για την κοινωνική στέγαση.
Δρομολογούμε πρόγραμμα 1,8 δισ. ευρώ 💶, που θα απευθύνεται σε περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους, ώστε να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι.