Στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκτακτη στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων μας:
▪️ 60 εκ.€ για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων
▪️ 89 εκ.€ για τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές
Αίρουμε στρεβλώσεις και ανισότητες. Στηρίζουμε τον μικρό και τον μεσαίο παραγωγό!