Συμμετείχα με το κλιμάκιο της ΝΔ υπό τον Παύλο Μαρινάκη και τον Στέλιο Κονταδάκη στην συνέλευση της ΔΕΕΠ Αργολίδας στο Ναύπλιο. Εκεί παρουσίασα σε στελέχη της ΝΔ του Νομού και καλούς φίλους, τις πολιτικές και το έργο της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Αναφέρθηκα επίσης στα στοχευμένα μέτρα στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας. Μίλησα για τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούμε όπως είναι τα εγγειοβελτιωτικά και η αγροτική οδοποιία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανα στα Προγράμματα ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας και στο το τελευταίο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών ύψους 525 εκατ. ευρώ που ενισχύει 14.600 νέους να εργαστούν στην πρωτογενή παραγωγή. 

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου, ανθεκτικού, «πράσινου», ψηφιακού και καινοτόμου πρωτογενή τομέα. Δίπλα στο παραγωγό. Δίπλα στο πολίτη της Περιφέρειας.