Ανέλυσα σε Ημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ειδικά σχεδιασμένα για τη στήριξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, όπως:
▪️ το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)
▪️ Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Σκοπός μας:
▪️Να προσφέρουμε πρόσβαση σε παραγωγούς και τις επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης με χαμηλούς τόκους και χωρίς εγγυήσεις.
▪️Να στηρίξουμε με χρηματοδότηση που φτάνει έως και 💶200.000 ευρώ ανά περίπτωση επιχειρήσεις και παραγωγούς που επλήγησαν από τον COVID-19.
Στηρίζουμε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Στηρίζουμε τους πολίτες της Περιφέρειας. Διπλά στους παραγωγούς.