Στο Olympia Forum μετείχα σε δύο πάνελ για την καινοτομία στο πρωτογενή τομέα και την σημασία της στην Αγροτική Ανάπτυξη. Ανέλυσα τα προγράμματα και τις στρατηγικές μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διάδοση και στήριξη της ευφυούς γεωργίας. Τόνισα πως η ευφυής γεωργία και η γεωργία ακριβείας μπορούν να δώσουν λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μας σήμερα. Καινοτόμες πρακτικές που βρίσκονται στο πυρήνα του σχεδίου μας για την δημιουργία ενός ανθεκτικού, πράσινου, ανταγωνιστικού και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών πρωτογενή τομέα. Ικανού να διασφαλίσει την επισιτιστική μας επάρκεια και αξιοπρεπή εισοδήματα στους παραγωγούς μας. Σε αυτή τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο καινοτόμου και ευφυούς γεωργίας στηρίζουμε τους αγρότες μας.
Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας!