Επισκέφτηκα δομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνεργαζόμαστε με τα στελέχη και το προσωπικό των Υπηρεσιών για να:
▪️ Ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα τους
▪️ Προωθήσουμε περαιτέρω την ψηφιοποίηση τους
Καινοτομούμε. Εκσυγχρονίζουμε τις δομές και τις υπηρεσίες μας.
Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας.