Ένα καλό νέο για την Άρτα. Με απόφαση της Υφυπουργού Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας Μαρίας Συρεγγέλα, η περιοχή της Άρτας εντάσσεται στις «Νταντάδες της Γειτονιάς». Μια κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης για την στήριξη της οικογένειας και ειδικά των μητέρων που θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ την Μαρία Συρεγγέλα για την συνεργασία μας και την θετική απόκρισή της, στο αίτημα της ένταξης της Άρτας στο Πρόγραμμα. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους γονείς.
Είμαστε δίπλα στην ελληνική οικογένεια.