Συναντήθηκα με παραγωγούς ακτινιδίων της Άρτας. Τους ενημέρωσα για τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την στήριξή τους:
▪️ τις ενισχύσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ για την αγορά λιπασμάτων
▪️ τις κινήσεις για εύρεση λύσης στο ζήτημα των εργατών γης
▪️ τις επαφές μας με τρίτες χώρες για το άνοιγμα νέων αγορών στο ελληνικό ακτινίδιο.
Συζήτησα μαζί τους. Άκουσα τις ανησυχίες και τις προτάσεις τους. Τα σχέδια τους για το μέλλον. Τόνισα τις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου. Η Κυβέρνηση με στοχευμένα μέτρα, όπως το αγροτικό ρεύμα καλύπτει μέχρι και το 90% των αυξήσεων στους λογαριασμούς.
Αποτελεί κεντρική στρατηγική της Κυβέρνησης η στήριξη των συνεργατικών σχημάτων. Δίνουμε κίνητρα για την ένταξη των παραγωγών μας σε αυτά όπως η μείωση κατά 50% του φορολογητέου εισοδήματος.
Είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγούς μας. Ακούμε τις ανησυχίες τους προωθούμε λύσεις.
Είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας !