Στη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας του ΟΟΣΑ με θέμα:«Κτίζοντας ανθεκτικά Αγροτικά και Διατροφικά Συστήματα σε ένα μεταβαλλόμενο Περιβάλλον: Κοινές προκλήσεις, Επαναστατικές Λύσεις» στο Παρίσι. Είχα επαφές και αντάλλαξα απόψεις με Υπουργούς Γεωργίας από χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. Στην τοποθέτηση μου αναφέρθηκα στην ανάγκη:
▪️ Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης
▪️ Εξασφάλισης της επισιτιστικής ασφάλειας
▪️ Επίτευξης των στόχων της SDG 2030 Agenda του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Green Deal.
Η Ελλάδα ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική στις στρατηγικές που εφαρμόζουμε. Στόχος μας η δημιουργία ενός πράσινου, καινοτόμου, ανθεκτικού και ανταγωνιστικού πρωτογενούς τομέα.